ankieta

Poczucie winy w procesie orzekania kary pozbawienia wolności

Bardzo dziękuję za zainteresowanie badaniem i wyrażenie zgody na uczestnictwo w nim. Niniejsze badanie dotyczące poczucia winy sprawców w procesie orzekania kary stanowi dopełnienie badań naukowych realizowanych na potrzeby pracy doktorskiej.
Wszelkie uzyskane informacje posłużą WYŁĄCZNIE DO CELÓW NAUKOWYCH, a wszystkim respondentom GWARANTUJĘ PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ.

Z wyrazami szacunku
mgr Dominika Wójcik-Chałupka
dominika.wojcik.pedagog@gmail.com